responsive img

Начин пословања

responsive img

Истраживање

Истраживање подразумева прикупљање информација ради бољег пословања и планирања.

responsive img

Дизајн

Представља процес доношења серије одлука које имају за циљ конструисање, обликовање или креирање.

responsive img

Развој

Под појмом развој продразумевају се мисија, визија и сами циљеви наше компаније.

responsive img

Маркетинг

Подразумева дисциплину која се бави питањима тржишта, потребама на тржишту и начин задовољавања тих потреба.

O Нама

МИ СМО ПЛАЗМАТЕХ

Бавимо се пројектовањем и израдом машина за аутоматску производњу и система, управљачких јединица, контролера, аутомата, терморегулатора и остале опреме према специфичним потребама фирми.

Машине које смо осмислили користе се углавном у прерађивачкој индустрији. Квалитетан рад и конкурентност на тржишту доносе нам велике послове и нове могућности за ширење.

Плазматех расписује јавни позив
Конкурс за набавку нове опреме:
ЦНЦ глодалица - обрадни Центар
 
Понуђачи подносе понуде непосредно или у писаној форми на адресу: Плазматех, Потес Јездинско Поље 67, 32000 Чачак, с назнаком «Понуда за набавку добра ЦНЦ глодалица “не отварати”.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума 12.април 2019. год. најкасније до 12 сати. 

Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 12.4.2019. год. у 13 сати на адреси - (Плазматех, Потес Јездинско Поље 67, 32000 Чачак). 

Конкурсна документација се може добити слањем захтева за конкурсну документацију на адресу: plazmateh@gmail.com

Сазнај више

Референце